Vitalis 2023 onsdagen den 24 maj

Sammanhållen planering i 1177 – gemensamma standarder för vårdplaner och digitalt stöd till nära vård. Det här projektet handlar om det många av oss patienter med kroniska diagnoser ofta frågar efter. Det handlar om personcentrerad vård och möjligheten att vara en aktiv medskapare som har insyn och inflytande i sin egen vårdprocess. Det låter bra …

Vitalis 2023 onsdagen den 24 maj Läs mer »