Vitalis 2023 onsdagen den 24 maj

Sammanhållen planering i 1177 – gemensamma standarder för vårdplaner och digitalt stöd till nära vård.

Det här projektet handlar om det många av oss patienter med kroniska diagnoser ofta frågar efter. Det handlar om personcentrerad vård och möjligheten att vara en aktiv medskapare som har insyn och inflytande i sin egen vårdprocess. Det låter bra och det här kan bli riktigt bra!
Projektet presenterades på ett seminarium i en fullsatt lokal onsdagen den 24 maj. Jag var där i rollen som patientföreträdare och satt i panelen tillsammans med företrädare för Inera, SKR, regioner, kommuner. Det är ett komplext projekt med många perspektiv och utmaningar. Men om man kommer i mål med ”sammanhållen planering i 1177” finns det möjligheter till en förbättrad livskvalitet för oss patienter med en kronisk och komplex sjukdom som Parkinson.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *