Hur upptäcker man Parkinson? Vad gör att man misstänker att något är fel? Hur påverkas livet?

Att leva med Parkinson

Trots att Parkinsons sjukdom kan vara en utmanande sjukdom att leva med, finns det många resurser och behandlingar tillgängliga för att hjälpa patienter att hantera sjukdomens symptom och förbättra livskvaliteten. Med en tidig diagnos och en lämplig behandlingsplan kan man uppnå en bättre kontroll över sina symptom och fortsätta att leva ett meningsfullt liv. Forskningen inom Parkinsons sjukdom fortsätter också att utvecklas och nya behandlingar och terapier utvecklas ständigt, vilket ger hopp om en bättre framtid för patienter som lever med sjukdomen.

Fakta om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en progressiv kronisk neurologisk sjukdom som påverkar nervsystemet. Den utvecklas vanligtvis långsamt över år och kan påverka en persons rörelse, balans och koordination. Symtom kan grovt klassificeras i två kategorier: motoriska och icke-motoriska.

Motoriska symtom

 • Tremor: Vilotremor är ett klassiskt symptom på Parkinsons sjukdom. Det uppträder vanligtvis i en hand eller arm på ena sidan av kroppen och kan temporärt lindras med rörelse.
 • Bradykinesi: Rörelsetröghet och svårigheter att initiera rörelser är också vanliga symptom vid Parkinsons sjukdom. Personer kan märka en minskad förmåga att utföra enkla dagliga uppgifter, såsom att klä sig eller borsta tänderna.
 • Stelhet: Parkinsons sjukdom kan orsaka stelhet i muskler och leder. Det kan också vara svårt att resa sig från en stol eller vända sig i sängen.

Icke-motoriska symtom

 • Anosmi, eller förlust av luktsinnet
 • Sömnstörningar, såsom sömnlöshet eller överdriven dagtrötthet
 • Depression eller ångest
 • Kognitiva förändringar, inklusive svårigheter med minnet, uppmärksamheten och problemlösning
 • Yrsel eller svimningsanfall

Tidiga symtom

Skakningar

 • Vilotremor i en eller flera lemmar
 • Kan lindras temporärt med rörelse
 • Kan öka under stress eller vid trötthet

Hållning

 • Svårigheter att upprätthålla en bra hållning
 • Förlust av naturlig svängning i armar när man går
 • Framåtlutad hållning (kallas också för ”bent förover”-hållning)

Balans

 • Svårigheter att stå eller gå utan att tappa balansen
 • Ökad risk för fall
 • Små steg när man går, kallad ”shuffling gait”
 • Svårigheter att vända eller svänga kroppen

Symptom i början, de första tecknen på Parkinson

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som påverkar rörelseförmågan och kan orsaka ett antal olika symptom. Det finns inte något specifikt test som kan bekräfta Parkinsons sjukdom, men det finns flera sätt att upptäcka sjukdomen och bedöma dess förekomst.
En av de första indikationerna på Parkinsons sjukdom är en tremor eller darrning i ena handen eller armen. Denna darrning kan vara märkbar när patienten är i vila och försvinner när patienten utför en aktivitet. Andra tidiga symptom inkluderar muskelstelhet, minskade ansiktsuttryck och en förändring i rörelsemönstret.

En läkare kan utföra en noggrann undersökning av patientens rörelseförmåga och utföra en neurologisk bedömning för att bedöma om Parkinsons sjukdom kan vara orsaken till patientens symptom. Läkaren kan också beställa en datortomografi (CT) eller magnetisk resonanstomografi (MRT) för att utesluta andra möjliga orsaker till patientens symptom.

Det är viktigt att notera att Parkinsons sjukdom kan vara svår att diagnostisera tidigt, och det kan ta tid att utveckla tillräckliga symptom för att en korrekt diagnos ska kunna ställas. Det är därför viktigt att man som patienten följs upp regelbundet av sin läkare och kan berätta om eventuella nya symptom eller förändringar i rörelseförmågan.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att även om det inte finns någon bot för Parkinsons sjukdom, så finns det flera behandlingar och terapier som kan hjälpa till att minska symptomen och förbättra livskvaliteten. Det är därför viktigt att man söker medicinsk hjälp så tidigt som möjligt om man misstänker att man kan ha drabbats av Parkinsons sjukdom.

Var uppmärksam på

Här är några tips på vad man kan vara uppmärksam på när det gäller symtom på Parkinsons sjukdom:

 • Om du upplever skakningar, särskilt i vila eller när du utför en uppgift, kan det vara en indikation på Parkinsons sjukdom.
 • Om du märker att du har en framåtlutad hållning eller svårigheter att upprätthålla en rak hållning kan det vara en annan indikation på Parkinsons sjukdom.
 • Om du har svårigheter att balansera eller hantera ojämna ytor, eller om du har fallit flera gånger utan en uppenbar orsak, kan det också vara en indikation på Parkinsons sjukdom.
 • Andra tidiga symptom på Parkinsons sjukdom inkluderar förlust av lukt, förstoppning, ökad sömnighet på dagen och minskad armrörlighet under sömnen.

Om du upplever någon av dessa symtom kan det vara klokt att söka råd från en läkare, särskilt om symtomen blir mer uttalade eller påverkar din förmåga att utföra dagliga aktiviteter.

Förstå Parkinsons sjukdom

Vad är Parkinson’s sjukdom?

Parkinsons sjukdom är en progressiv kronisk neurologisk sjukdom som påverkar rörelseförmågan. Sjukdomen utvecklas gradvis när celler i hjärnan som producerar dopamin, en kemikalie som hjälper till att styra rörelser, bryts ned. Som ett resultat av detta kan personer som lider av Parkinsons sjukdom uppleva en rad symptom, inklusive tremor (darrning), stelhet i musklerna, långsamma rörelser och balansproblem.

Vem löper risk att drabbas av Parkinson?

Parkinson kan drabba både män och kvinnor. Man kan kan få sjukdomen oavsett ålder men det är vanligare att man drabbas efter 55 års ålder och något vanligare bland män än kvinnor. I Sverige finns det c:a 20 000 personer som har Parkinsons sjukdom.

Hantera symptom

Det finns ingen känd bot mot Parkinson, men olika behandlingar och terapier kan hjälpa till att hantera symptomen och förbättra livskvalitteten. De vanligaste behandlingsalternativen inkluderar mediciner för att öka dopaminnivåerna i hjärnan, fysioterapi och träning för att förbättra rörelseförmågan.  Genom att lära sig mer om Parkinson, dess symptom och olika behandlingsalternativ, kan man bättre förstå hur man kan hantera och leva med sjukdomen.

Forskning

Den forskning om Parkinsons sjukdom som sker fortsätter att utvecklas. Det pågår forskning för förstå de underliggande orsakerna till Parkinson och kring utveckling av nya behandlingsmetoder. Nyligen gjorda framsteg i forskning om gen terapi, stamcellsforskning och DBS (deep brain stimulation) ger hopp om nya behandlingsmetoder.

Parkinsons fem stadier

Parkinsons sjukdom delas oftast upp i fem stadier, som beskriver hur sjukdomen utvecklas över tid.

Stadie 1
Det första stadiet av Parkinsons sjukdom kallas för den initiala fasen. I detta stadium är symptomen milda och kan vara svåra att upptäcka. Vanliga symptom kan inkludera darrningar i ena handen, minskad ansiktsuttryck och en viss stelhet i musklerna. Patienter kan fortfarande utföra sina dagliga aktiviteter utan alltför mycket svårighet.

Stadie 2
Det andra stadiet av Parkinsons sjukdom kallas för den tidiga progressiva fasen. I detta stadium blir symptomen mer märkbara och påverkar båda sidor av kroppen. Det kan bli svårare att utföra enkla uppgifter som att klä på sig eller borsta tänderna, och darrningar kan bli mer uttalade.

Stadie 3
Det tredje stadiet av Parkinsons sjukdom kallas för den mittre progressiva fasen. I detta stadium blir symptomen allvarligare och kan påverka patientens balans och koordination. Patienter kan behöva hjälp med dagliga aktiviteter och kan uppleva svårighet att gå eller stå upp.

Stadie 4
Det fjärde stadiet av Parkinsons sjukdom kallas för den sena progressiva fasen. I detta stadium blir patientens symptom alltmer handikappande. Patienter kan ha svårt att gå utan stöd och kan uppleva rörelsehinder även när de är stillasittande.

Stadie 5

Det femte och sista stadiet av Parkinsons sjukdom kallas för den avancerade fasen. I detta stadium är patientens symptom mycket allvarliga och kan omfatta fullständig förlamning och demens. Patienter kan behöva hjälp med alla dagliga aktiviteter och kan behöva stöd för att andas och äta.

Att leva med Parkinson

Att leva med Parkinsons sjukdom kan vara utmanande för personer som lider av sjukdomen och deras nära och kära. Parkinsons sjukdom är en kronisk och progressiv neurologisk sjukdom som påverkar motoriska funktioner, såsom rörelse, balans och koordination. Andra symptom inkluderar stelhet i musklerna, tremor, svårigheter med att tala och svälja samt kognitiva förändringar.
De fysiska symtomen på Parkinsons sjukdom kan vara svåra att hantera och kan begränsa en persons förmåga att utföra vardagliga aktiviteter, som att klä på sig, duscha och äta. Personer med Parkinsons sjukdom kan också uppleva utmaningar med att kommunicera och interagera med andra människor, vilket kan leda till social isolering och depression.
Utöver de fysiska symptomen på Parkinsons sjukdom kan också psykiska symtom, såsom depression och ångest, förekomma hos personer med sjukdomen. Dessa symtom kan också påverka livskvaliteten och göra det svårare för personer att hantera sjukdomen.
Att leva med Parkinsons sjukdom kräver en anpassning av livsstil och en hel del stöd från vårdgivare, vänner och familj. Det är viktigt att personer med Parkinsons sjukdom har tillgång till medicinsk vård, inklusive specialiserade neurologer och fysioterapeuter, för att hantera symptomen på sjukdomen och förbättra livskvaliteten.
Sammanfattningsvis kan livet med Parkinsons sjukdom vara utmanande, men det är möjligt att hantera symptomen och leva ett meningsfullt liv med rätt medicinsk vård och stöd från omgivningen. 

Här kan du lära dig mer om Parkinsons sjukdom

Böcker

Poddar, bloggar, fakta

Källor: Parkinson Foundation, National Institute of Neurological disorders and stroke, Parkinsonförbundet