Ett urval av

Uppdrag

Uppdrag

Läs om några av mina uppdrag

Högsbo Specialistsjukhus

Under hösten 2019 startade bygget av Högsbo specialistsjukhus. Arbetet drivs som projekt. Uppdraget är att på ett nytänkande och innovativt sätt utmana befintliga former att arbeta med nära hälso- och sjukvård.

Målet är att vården ska bli så bra som möjligt för patienterna och arbetsmiljön optimal för medarbetarna. Det nya specialistsjukhuset byggs vid nuvarande Högsbo sjukhus, utan slutenvårdsplatser. Högsbo specialistsjukhus blir ett sjukhus för planerad sjukvård och innehåller operationssalar, mottagningar samt bild- och provtagning. 

Framtidens VårdinformationsMiljö

Designen av arbetsflöden och funktioner i Millennium

Under 2020 görs det regionala arbetet med att anpassa arbetsflöden och funktioner i Millennium till behoven i hälso- och sjukvården i Västra Götaland, den så kallade designfasen. Presentationen beskriver målen för designarbetet, hur arbetet går till, indelningen i arbetsströmmar för olika designområden, verksamhetsexperternas uppdrag och roll samt hur beslut förankras. I anteckningsfältet till varje bild finns fakta som stöd till talarmanus. 

Lära och bemästra

Kunskapscentrum för jämlik vård arbetar med en personcentrerad patient- och närståendeutbildning som ger möjlighet att samtala kring de frågeställningar personer som lever med långvarig sjukdom eller deras anhöriga kan ha.

Två personer leder utbildningen tillsammans: den ena arbetar inom vården, den andra har erfarenhet av att leva med långvarig sjukdom eller vara närstående till en person med sådan livssituation. Den senare personen har likadan diagnos som deltagarna.

Syfte och mål med utbildningen, samt antal deltagare och träffar, bestäms av den enskilda vårdverksamheten. Utbildningen sker till största del genom dialog i grupp, där erfarenhetskunskap och professionell kunskap får lika stor betydelse. Ett aktivt engagemang från alla deltagare är en viktig förutsättning för ett bra resultat. 

Vad innehåller utbildningen?

Innehållet beslutas i stor utsträckning av deltagarna själva. Vid första utbildningstillfället inventeras vilka frågor som finns hos gruppmedlemmarna. Dessa ligger sedan till grund för utbildningens innehåll. Det innebär att varje utbildning blir lika unik som deltagarnas erfarenheter och behov. Vid behov bjuder gruppen in experter för att fördjupa kunskapen om vissa ämnen.

Kontaktinformation

Parkinsonpower
Cecilia Qwinth
Bergsgårdsvägen 28
417 46 Göteborg
cecilia@parkinsonpower.com
info@parkinsonpower.com

Snabblänkar

Mina tjänster

Uppdrag
Föreläsningar
Event

Mod, harmoni, vad behöver du?

Inspiration, motivation, kunskap – reflektera över tillvaron och hur du kan hantera den.